نصب المان های نوروزی سال 97 در سطح شهر

نصب المان های نوروزی سال 97 در سطح شهر
المان های نوروزی سال 97 در نقاط مختلف شهر نصب گردید.
در این المان ها سعی شده است از طراحی ها و رنگ بندی های جذاب استفاده گردد.
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 27

ارسال نظر