نامه اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی در خصوص کد ملی های خسروشاه

نامه اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی در خصوص کد ملی های خسروشاه
نامه اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی در خصوص اختصاص کد ملی به اهالی خسروشاه در پاسخ به نامه شورای اسلامی شهر خسروشاه
۱۷ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 211

ارسال نظر