فعالیت های ستاد استقبال از بهار

فعالیت های ستاد استقبال از بهار
ستاد استقبال از بهار شهرداری خسروشاه با همکاری اداره راه و شهرسازی تبریز اقدامات لازم برای آماده سازی شهر در آستانه سال نو را دنبال می کنند.
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 43

ارسال نظر