شورای اسلامی شهر خسروشاه آمادگی دارد تا از کلیه طرحهای ارائه شده برای شهر استقبال و حمایت کند
۱۳ مرداد ۱۳۹۶
بازدید: 366