شورای اسلامی شهر در اداره ثبت احوال خسروشاه و بررسی فعالیتهای جاری و تبادل نظر در خصوص پیگیری برای رفع مشکلات از جمله ساختمان اداره

شورای اسلامی شهر  در اداره ثبت احوال خسروشاه و بررسی فعالیتهای جاری  و تبادل نظر در خصوص پیگیری برای رفع مشکلات از جمله ساختمان اداره
شورای اسلامی شهر در اداره ثبت احوال خسروشاه و بررسی فعالیتهای جاری  و تبادل نظر در خصوص پیگیری برای رفع مشکلات از جمله ساختمان اداره
۱۸ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 135

ارسال نظر