دیدار اعضای شورای اسلامی خسروشاه با ریاست محترم اداره امور مالیاتی جهت بررسی مسائل مرتبط با شهر

دیدار اعضای  شورای اسلامی خسروشاه با ریاست محترم اداره امور مالیاتی جهت بررسی مسائل مرتبط با شهر
دیدار اعضای شورای اسلامی خسروشاه با ریاست محترم اداره امور مالیاتی جهت بررسی مسائل مرتبط با شهر
۱۸ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 153

ارسال نظر