خیابان طالقانی خسروشاه آسفالت شد

خیابان طالقانی خسروشاه آسفالت شد
خیابان طالقانی خسروشاه که پروژه آسفالت آن قبل از عید بدلیل شرایط نامساعد جوی موقف شده بود، به اتمام رسید.
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
بازدید: 28

ارسال نظر