خوش آمد گویی شهرداری خسروشاه به مهمانان نوروزی

خوش آمد گویی شهرداری خسروشاه به مهمانان نوروزی
بنر خوش آمد گویی به مهمانان نوروزی در ورودی شهر به دو زبان فارسی و ترکی آذربایجانی نصب گردید.
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 28

ارسال نظر