جلسه هماهنگی فعالیت های سال جاری

جلسه هماهنگی فعالیت های سال جاری
جلسه ای با حضور مهندس کریمیان شهردار خسروشاه در دفتر شورای اسلامی شهر خسروشاه جهت هماهنگی و آغاز فعالیت های برنامه ریزی شده ی سال جاری
۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 68

ارسال نظر