بازدید مهندس کرییمان از ایستگاه نوروزی خسروشاه

بازدید مهندس کرییمان از ایستگاه نوروزی خسروشاه
بازديد شهردار خسروشاه مهندس كريميان از ایستگاه نوروزی خسروشاه در روز سيزده فروردين،روز طبیعت
۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 47

ارسال نظر