بازدید مهندس کریمیان از کمپ گردشگری

بازدید مهندس کریمیان از کمپ گردشگری
بازديد شهردار خسروشاه مهندس كريميان از نحوه ي خدمات رساني در كمپ گردشگري خسروشاه در روز سيزده فروردين،روز طبيعت
۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 44

ارسال نظر