بازدید مسئولان شهر از پروژه یاش چای خسروشاه

بازدید مسئولان شهر  از پروژه یاش چای خسروشاه
بازدید بخشدار، شهردار، شورا، مدیر امور منابع آب، معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب منطقه، و دیگر مسئولان از پروژه یاش چای خسروشاه در مورخه 9/8/1396
۹ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 167

ارسال نظر