بازدید اعضای شورای شهر خسروشاه از ایستگاه سلامت خسروشاه واقع در میدان شهرداری

بازدید اعضای شورای شهر خسروشاه از ایستگاه سلامت خسروشاه واقع در میدان شهرداری
به مناسب هفته سلامت صورت گرفت؛

بازدید اعضای شورای شهر خسروشاه از ایستگاه سلامت خسروشاه واقع در میدان شهرداری

 این ایستگاه آماده ارائه خدماتی همچون  تست قند و فشار خون به صورت رایگان می‌باشد.

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 24

ارسال نظر