اعلام زمان دیدار مردمی در دفتر شورای اسلامی خسروشاه

اعلام زمان دیدار مردمی در دفتر شورای اسلامی خسروشاه
اعلام زمان دیدار مردمی در دفتر شورای اسلامی خسروشاه روزهای یکشنبه و ملاقات در روزهای دیگر با وقت قبلی صورت خواهد پذیرفت
۱۷ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 140

ارسال نظر