آئین افتتاحیه انجمن ادبی قلم خسروشاه با حضور مسئولین، شعرا و فرهیختگان برگزار شد

آئین افتتاحیه انجمن ادبی قلم خسروشاه با حضور مسئولین، شعرا و فرهیختگان برگزار شد
کریمیان شهردار خسروشاه  که از مهمانان مراسم بود پس از بخشدار به پشت تریبون رفت و سخنرانی کوتاهی داشت.
کریمیان در سخنان خود گفت، امروز شهرداری نسبت به گذشته بیشتر به مسائل فرهنگی ورود کرده است.
شهردار خسروشاه به فعالیت های فرهنگی شهرداری اشاره نمود و از نصب تمثال حاج جلیل #خسروشاهی در آینده ای نزدیک در ورودی شهر خبر داد. کریمیان گفت در معرفی تاریخ و فرهنگ #خسروشاه یک حلقه گم شده وجود داشت. این حلقه گم شده گروه های مردمی است.
شهردار خسروشاه در پایان سخنان خود از حمایت شهرداری از انجمن ادبی قلم در پیشبرد امورات فرهنگی خبر داد.
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 22

ارسال نظر